ZS18.PZ18.1.22

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia uczniów Zespołu Szkół Nr 18 we Wrocławiu z obsługi drukarki 3D w ramach cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 18 stycznia 2022r. do godziny 10.00.

KODY CPV:
80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)
80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu (szkolenia)

swz (10.01.2022)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenia (art. 125)

załącznik 3 – oświadczenie innego podmiotu (art. 125 ust. 5) (1)

Załącznik 4 – Oświadczenia (wspólne ubieganie się)

Załącznik 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik 6 – wykaz osób

Załącznik 7 – projekt umowy

załącznik do umowy (umowa powierzenia)

UWAGA (24.01.2022)

Unieważnienie (.pdf)

Sprostowanie do unieważnienia (.pdf)

UWAGA (21.01.2022)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja o kwocie (.pdf)

UWAGA (17.01.2022)

Wyjaśnienia swz (17.01.2022) (.pdf)

UWAGA (12.01.2022)

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.01.2022r. dokonał zmiany zapisów swz (zgodnie z plikiem “zmiana swz (12.01.2022 r.)”.

Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony – składanie ofert do 21.01.2022r. do godz. 9.00 (otwarcie ofert: 21.01.2022 r., godz. 10.00).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.01.2022) (.pdf)

Zmiana swz (12.01.2022) (.pdf)

Skip to content